Jesteś tutaj: PROGRAM WYBORCZY
Ostatnie 5 lat swego życia prawie bez reszty poświeciłem pracy zmierzającej do rozwoju naszego miasta. I mam nadzieje ze efekty tej pracy, pracy którą wykonałem razem z wieloma z Was są dziś widoczne.
Jako jedyne ugrupowanie startujące w wyborach możemy spojrzeć ludziom w oczy i powiedzieć :

LICZĄ SIĘ NIE SŁOWA A CZYNY
Dzięki nam nastąpił tak gwałtowny rozwój miasta, że dziś paradoksalnie stajemy przed wyzwaniem które sami wygenerowaliśmy. Przed wyzwaniem  sprostania rozbudzonym nadziejom i aspiracjom mieszkańców. Od nas zależy czy podołamy. Mamy konkretny program dzięki któremu wprowadzimy Szczecinek do elitarnego grona najlepiej rozwijających się polskich miast. Aby ten program w pełni zrealizować potrzebujemy poparcia społecznego, spokoju, może odrobiny szczęścia i obdarzenia zaufaniem  na kolejne cztery lata.  

Myślenie o rozwoju Szczecinka, to myślenie o powstawaniu coraz bardziej nowoczesnego miasta średniej wielkości, w którym z jednej strony utrzymane będą zalety  małych miast , takie  jak np. brak anonimowości,  zwiększone w stosunku do miast dużych poczucie bezpieczeństwa, czy możliwość szybkiego reagowania na potrzeby mieszkańców, z drugiej,  wyrównywane będą  braki, zwykle charakterystyczne  dla mniejszych ośrodków.  Myślimy tu o dostępie do nowoczesnych zakładów opieki zdrowotnej,  kultury przez duże ?K?, czy stojącej na wysokim poziomie  oświaty.

Analizując ogólne przesłanki rozwoju Szczecinka należy zwrócić uwagę na następujące determinanty:

Kierunki rozwoju miasta nakreślą: studium kierunków i uwarunkowań rozwoju miasta i  m.in. powstające kolejne plany zagospodarowania przestrzennego miasta. Te obejmujące  tereny nowych dzielnic, Trzesieki,  Świątek, powinny ugruntować turystyczno-rekreacyjną   rolę tych części miasta. Jedną z kluczowych inwestycji planowanych na lata 2011-2014 powinno być turystyczne zagospodarowanie ?Mysiej Wyspy?, uzbrojenie jej w media,  odtworzenie  w tym miejscu dużej restauracji i wybudowanie ?wioski turystycznej?. Wioska taka powinna stać się naturalnym zapleczem noclegowym dla centrum konferencyjnego którego budowę zaplanowano w przeznaczonym do  rewitalizacji,  płd. skrzydle zamku.

Do końca zbliżającej się nowej kadencji samorządu, powinna powstać duża obwodnica miasta na 11-tce. Fakt iż grunty Specjalnej Strefy Ekonomicznej(SSE)  przylegają do planowanej tzw. ?dużej obwodnicy miasta? i  staną się przez to wyjątkowo dobrze skomunikowane,  będzie też bardzo ważną przesłanką umożliwiającą ściągniecie do Szczecinka nowych inwestorów. Jest to tym bardziej prawdopodobne, iż do roku 2012 powinno zostać dokończone kompleksowe uzbrajanie SSE.

Uzupełnieniem infrastruktury zwiększającej atrakcyjność miasta, powinno być uruchomienie w czasie najbliższych dwóch -trzech lat, lotniska w oddalonym od Szczecinka o ok. 50,0 km Zegrzu Pomorskim. Działalność takiego lotniska będzie stanowiła dodatkowe silne wsparcie dla rozwoju zarówno przemysłowego jak i turystycznego miasta.

Nie ma w Polsce drugiego miasta tak predysponowanego dla powstania w nim np.  klastru drzewnego. Należy więc sądzić,  że obok zespołu spółek Krono  i innych większych i mniejszych zakładów z ? branży drzewnej?, nieuchronnie powstanie duża fabryka mebli.  Mieliśmy nadzieję,  iż wybudowanie fabryki nastąpi jeszcze w trakcie upływającej kadencji samorządu. Z powodu niespodziewanego kryzysu ekonomicznego i zapaści w branży meblarskiej, stało się inaczej.

Oczywiście możliwy jest też scenariusz rozwoju innych branż będących uzupełnieniem istniejących zakładów. Należy tu wymienić rozwijający się przemysł elektrotechniczny reprezentowany w Szczecinku np. przez fabrykę ?Elda-Eltra? koncernu Schneider. 

Równolegle do rozwoju przemysłu,  powinien być obserwowany rozwój turystyki.   Od roku 2006 miasto postawiło na rozwój turystyki sportowej. Powstała w krótkim  czasie mocna , rozbudowana infrastruktura sportowa  w postaci hal sportowych, boisk piłkarskich i  wielozadaniowych, dużego centrum tenisowego,  wyciągu do nart wodnych.  W najatrakcyjniejszych miejscach wzdłuż brzegu jeziora Trzesiecko powstały nowe pomosty. Co roku łożone są znaczne środki na rewitalizację jeziora.  Rozbudowywana jest żegluga śródlądowa. Ponownie uruchomiono zaniedbywane przez lata szlaki kajakowe. Przywracamy do dawnej świetności   dziesiątki secesyjnych kamieniczek stanowiących o urodzie miasta.  Powstają ścieżki rowerowe.  W roku 2011 dokończona zostanie rewitalizacja parku miejskiego w odcinku od ul. Mickiewicza  do ul Lelewela.
 
Wszystko to każe przypuszczać,  iż w przeciągu najbliższych lat, będziemy obserwatorami rozbudowującej się infrastruktury hotelowej, oraz zaplecza gastronomicznego, a liczba odwiedzających Szczecinek turystów, będzie wzrastać.  Napływ turystów stanie się motorem dla kolejnych inwestycji turystycznych. Chcielibyśmy by pod koniec  przyszłej kadencji samorządu w latach 2013-14  powstała   w okolicy zachodniego krańca jeziora w dzielnicy Trzesieka marina. Być może  zacznie się również w tym czasie budowa  strzelnicy sportowo-turystycznej  przy ul. Szczecińskiej. Będą też powstawały coraz liczniejsze nowe ścieżki rowerowe. Najpóźniej do końca  roku 2013  powinno zostać całkowicie zrewitalizowane południowe skrzydło Zamku Książąt Pomorskich. Powstanie tam nowoczesne centrum konferencyjne.

W roku 2011 zostanie dokończone gruntowne  przebudowywanie  i remont najważniejszych ciągów ulic w tym ulice: Kard. St. Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Polnej, Szczecińskiej. W roku 2011 powinna powstać też w swoim ostatecznym kształcie  ul. K. Baczyńskiego, a w 2012 ul. B.Prusa komunikująca  osiedle Marcelin z centrum miasta.   W przyszłym roku zarówno w centrum miasta m.in. na placu Wazów przy SP-1, jak i na drodze krajowej nr 11 powstaną nowe ronda. Lata 2011-2014 to okres w którym prawdopodobnie zacznie się budowa dróg na Raciborkach, powstaną drogi w dzielnicy Trzesieka oraz  dokończony zostanie remont ulic osiedla Koszalińska. 

Pod koniec roku 2011 lub na początku  2012 powinna rozpocząć się największa inwestycja drogowa w postaci obejścia Szczecinka na drodze krajowej nr11. Inwestycja ta będzie pierwszym znaczącym  elementem przystosowywania parametrów   tej drogi, do parametrów  drogi ekspresowej. Duża obwodnica miasta na 11-tce  stanie się  bodźcem dla powstawania przy niej dziesiątków nowych inwestycji w postaci centrów handlowych, stacji benzynowych, hurtowni itp.  Powstanie nowoczesnej obwodnicy Szczecinka połączone z powstaniem tzw. ?małej obwodnicy? na drodze wojewódzkiej nr 172, na której budowę  przetarg powinien zakończyć się  jeszcze w tym roku, całkowicie zmieni warunki przemieszczania się w obrębie miasta.  Ruch ciężarowy i tranzytowy, tak uciążliwy dla Szczecinka, wyprowadzony zostanie na jego obrzeża.

Rozwój transportu publicznego wpisuje się w realizowany przez Szczecinek projekt Civitas Plus Renesanse. Przemieszczanie się przy pomocy środków komunikacji publicznej powinno być wygodne i przyjazne dla mieszkańców. Sprzyjać temu będzie wymiana taboru autobusowego i instalacja na przystankach aktywnych tablic elektronicznych  informujących o rzeczywistym czasie przyjazdu konkretnego autobusu.  W roku 2011 w dużej części ze środków europejskich zakupione zostanie sześć nowoczesnych, niskopodwoziowych autobusów komunikacji Miejskiej.

Dużą wagę chcemy  przywiązywać do rozwoju komunikacji rowerowej, udoskonalania ścieżek, wypożyczalni rowerów i  miejsc do ich parkowania.  Planujemy  połączenia KM z PKS. Stanie się to prawdopodobnie w r. 2013,  jednak już wcześniej będziemy starali się zapewniać PKSowi  możliwość działalności w oparciu o nowe lokalizacje. W porozumieniu ze Starostwem zlikwidujemy  stację paliw  dla ciężkich samochodów przy ul 28 Lutego,  przenosząc część bazy PKSu na ul Cieślaka. Chcemy też w możliwie krótkim czasie zlikwidować dworzec PKS przy ul Kaszubskiej przenosząc go w pobliże dworca PKP.

Dla samorządu najważniejszym wyzwaniem  przyszłej kadencji w zakresie budownictwa będzie próba chociaż częściowego  rozwiązania problemu braku mieszkań socjalnych. Na lata 2012 i 2013 zaplanujemy  powstanie kolejnego osiedla socjalnego i oddanie  w tym czasie co najmniej  60 nowych mieszkań socjalnych. W roku 2011  - 2012, spółka ZGM-TBS powinna dokończyć osiedle  przy Polnej/Kosińskiego.  Miasto powinno kontynuować dopłaty do remontów budynków przez wspólnoty mieszkaniowe, oraz do projektu wspólne podwórka.

Mimo dokuczliwego dla szkolnictwa niżu demograficznego, nie powinno się w ciągu lat 2011-2014 zmieniać sieci istniejących szkół publicznych. Poddanie termomodernizacji szkół SP-1 i SP-4 kończy najważniejsze przedsięwzięcia remontowe placówek oświatowych. Nie oznacza to, iż nie stoimy przed koniecznością dalszego inwestowania w infrastrukturę szkolną.

Do najpilniejszych zadań zaliczyć należy budowę nowej sali gimnastycznej przy SP-6. To przedsięwzięcie mogłaby się rozpocząć się w roku 2012, a najpóźniej 2013 i zakończyć rok później.

Jeśli finanse miasta  na to pozwolą, to w roku 2011 powinno się zrealizować budowę ?tunelu lekkoatletycznego? służącego uczniom  SP-7 i G-3. Natomiast pod koniec kadencji należy  przebudować   salę gimnastyczną przy SP-1.

Rozwijając infrastrukturę sportowo-turystyczną należy (być może jeszcze przed zimą  2011/2012r.) wybudować sztuczne lodowisko.
Do roku 2013 powinien ulec rozbudowie i przebudowie szpital w Szczecinku. W nowej części szpitala powinien znaleźć swoje miejsce Oddział Wewnętrzny. Powstanie też Szpitalny Oddział Ratunkowy(SOR), z lądowiskiem dla helikopterów. Równolegle należy sukcesywnie  remontować istniejące  oddziały szpitalne, likwidując docelowo usytuowanie oddziałów szpitalnych na poddaszu obecnego ?łóżkowca?.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom części mieszkańców Szczecinka, należy rozważyć możliwość  wybudowania lub adaptacji któregoś  z istniejących  budynków na potrzeby żłobka. Wydaje się że zadanie to można by wprowadzić do budżetu miasta w 2012 roku. Kluczowe dla tej kwestii będą jednak opracowywane przez Sejm RP, rozwiązania systemowe dotyczące żłobków i przedszkoli.

Oczekiwania związane z wzrastającym wykształceniem społeczeństwa Szczecinka i coraz większą reprezentacją inteligencji, spowodują dalsze zapotrzebowanie na rozwój  instytucji kultury. Nieuchronnie doprowadzi to do powstania m.in. teatru impresaryjnego, czy multikina.

Wydaje się że już w trakcie najbliższej kadencji można pokusić się, w oparciu o istniejącą infrastrukturę, o  powołanie do życia teatru impresaryjnego.

Moment  powstania Multikina zależny będzie od realizacji planów prywatnych inwestorów wybudowania na terenach przewidzianych w planach zagospodarowania przestrzennego (tzw. była strzelnica wojskowa przy 11-tce) dużego centrum handlowo-rekreacyjnego. 

W trakcie zbliżającej się kadencji powinno dojść do wybudowania w Szczecinku amfiteatru. Należałoby rozważyć przeznaczenie na ten cel terenów przyległych do placu imprez masowych na Kołobrzeskiej, ewentualnie zaprojektować amfiteatr na tzw. ?Górce Rynkowej?, lub przy wieży Bismarka.

Uważamy iż należy umacniać rolę SAPiKu i nadal udoskonalać metody promocji zewnętrznej miasta.

Nadal powinno się  inwestować w monitoring wizyjny miasta, czy doświetlanie przejść dla pieszych. Mimo znacznych kosztów związanych z eksploatacja oświetlenia, niezbędne jest dalsze doświetlanie ulic, nowych osiedli, ścieżek rowerowych, parku, pomostów. Pewne oczekiwania poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wiążemy z realizacją unijnego programu ?shared space? który chcielibyśmy realizować wraz z którymś z miast skandynawskich (dziś wydaje się że będzie to  Malmoe). Program ten w nowatorski sposób podchodzi do organizacji przestrzeni publicznej w centrum miasta.

Na początku r. 2011 do nowej siedziby przy ul. Karlińskiej przeniesie się Straż Miejska . Poprawi to nie tylko warunki pracy Straży, ale też  bezpieczeństwo mieszkańców osiedla ?Zachód?.

Poprawa bytu najuboższej części społeczeństwa Szczecinka wiąże się przede wszystkim ze zmniejszaniem skali bezrobocia. Poza staraniem się o ściąganie inwestorów i tworzenie nowych miejsc pracy, co będzie najważniejszym wyzwaniem nadchodzących czterech lat, należy kontynuować dotychczasową , dużą skalę zatrudniania przez UM, pracowników w ramach robót publicznych. Po wyprowadzeniu się do nowej siedziby Straży Miejskiej, poprawie ulegną  warunki lokalowe, a co za tym idzie, warunki  pracy MOPSu, który od przyszłego roku przeorganizuje częściowo realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej opieki zdrowotnej.

Ostatnie dwa lata pokazały jak ważne dla mieszkańców miasta stały się sprawy związane z ochroną środowiska i wpływem środowiska na jakość życia. Należy kontynuować we współpracy z WIOŚ i WFOŚ, oraz Urzędem Marszałkowskim oraz Starostwem dalsze działania zmierzające do coraz bardziej skutecznego i szerszego monitoringu środowiska.

Oczywistym wydaje się fakt,  iż kluczem do  poprawy sytuacji jest zawarte dziś w południe porozumienie z Kronospanem. Należy dążyć do stworzenia i ciągłego uaktualniania tej ?mapy drogowej?, pokazującej  kolejne jednoznacznie umiejscowione  w czasie, działania firmy mające w istotny sposób zmniejszyć jej uciążliwość dla środowiska i mieszkańców Szczecinka. 

Miasto powinno nie ustawać w próbach wymuszenia nałożenia na spółki holdingu Krono pozwolenia zintegrowanego, ciągłego monitoringu zakładu i wykonywania okresowych przeglądów ekologicznych.

Jak już powiedziałem niezwykle ważne jest wyegzekwowanie od Kronospanu realizacji już w roku 2011, podjętych dziś przez zakład  zobowiązań dotyczących zlikwidowania uciążliwości odorowych i pylenia grubym pyłem, oraz przekierowania ścieków z obu stacji uzdatniania wody, na miejską  oczyszczalnię ścieków. W ciągu najbliższych kilku lat, powinno dojść do całkowitej likwidacji (wywiezienia) hałdy przy ul Waryńskiego i następowej rekultywacji gruntu znajdującego się obecnie pod hałdą.

Z  ochroną środowiska wiąże się też problem kontynuacji dynamicznego likwidowania kotłowni przydomowych i przełączania budynków do ogrzewania przez MEC. Należy w tym celu starać  się o środki z programów  NFOŚ, co ułatwi wprowadzany POP. W czasie najbliższych 2-3 lat powinno dojść do rozwoju alternatywnych odnawialnych źródeł energii. Jednym z zamierzeń jest oparty o  tzw. fundusze szwajcarskie, projekt budowy pompy cieplnej zasilającej w energię cieplną basen Aqua-Turu. Jest realne zrealizowanie tego pomysłu w 2012r. Miasto powinno też zaangażować się w budowę na terenie Jeziorek w gminie Barwice, składowiska odpadów połączonego z instalacjami do uzyskiwania energii elektrycznej i  cieplnej ze spalania biopaliw i wyselekcjonowanych śmieci. Wydaje się bardzo prawdopodobna możliwość realizacji tego przedsięwzięcia w oparciu o rodzaj partnerstwa publiczno-prywatnego.

Należy dążyć do tego aby do końca zbliżającej się nowej kadencji samorządu na terenie miasta, a przynajmniej w okolicy jeziora, nie było już żadnego zbiornika bezodpływowego.

W roku 2011 powinien powstać spójny projekt przebudowy kanalizacji deszczowej  w płd. części miasta. Już dziś pracujemy nad nim razem z Kronospanem. Musi on uwzględniać m.in. odprowadzenie dużych ilości wód opadowych z  rozległej  utwardzonej powierzchni Kronospanu. Najbardziej prawdopodobne jest skierowanie deszczówki z Kronospanu osobnym, nowym kolektorem, do jeziora Wielinie. Przebudowa deszczówki w tej części miasta powinna doprowadzić do likwidacji problemu pojawiających się przy niezwykle intensywnych opadach deszczu,  podtopień nieruchomości.
 
W latach 2011-2014 powinno kontynuować się zabiegi zmierzające do poprawy jakości jeziora Trzesiecko i co  cztery lata przeprowadzać dokładną analizę skuteczności  podjętych działań. 

Należy przemyśleć przeorganizowanie Urzędu Miasta i utworzenie w 2011r., podległego bezpośrednio Burmistrzowi,   Wydziału Ochrony Środowiska

Należy na koniec wspomnieć , że to, czy przedstawiony przez PO  program dla Szczecinka obejmujący lata 2011-2014  czyli  niezbyt odległą cezurę czasową   będzie możliwy do realizacji,  zależne jest również od pozytywnego nastawienia mieszkańców Szczecinka i możliwości utrzymania bardzo wysokiego stopnia identyfikowania się ze swoją ?małą ojczyzną?.  Zależny jest nie tylko od wyboru Burmistrza z PO, ale też wybrania na radnych osób które będą z nim przy realizacji przedstawionego programu zgodnie współpracować.Największe wyzwania następnej kadencji samorządu to:
1. Znalezienie nowych  inwestorów i zapełnienie SSSE
2. Drastyczne zmniejszenie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem Kronospanu
3. Doprowadzenie do realizacji dużej obwodnicy Szczecinka

A to wszystko po to :

ABYŚ  CHCIAŁ TU ŻYĆ

powrót