Jesteś tutaj: Aktualności

Zmiany systemowe:

1.   Rozszerzono granice miasta o Świątki i Trzesiekę.

2.   Powołano SAPiK

3.   Powołano SzLOT

4.   Utworzono spółkę ?Szpital w Szczecinku?, po czym miasto wykupiło udziały w spółce.

5.   Podjęto strategiczną decyzję o dopłatach  do subwencji oświatowej

6.   Nieodpłatnie otwarto dla dzieci i młodzieży wszystkie obiekty sportowe, zarówno OSiRu jak i przy szkołach.

7.   Zdecydowano się na dopłaty dla trenerów i instruktorów szkolących młodzież.

8.   Stworzono  system dopłat do klubów i sekcji sportowych szkolących dzieci i młodzież. Stworzono Radę Trenerów i system ?koszyków? dla poszczególnych     dyscyplin sportu.

9.   Zakończono ?wojnę? Ratusz- Starostwo i rozpoczęto szeroką współpracę z powiatem.

10.  Przystąpiono do kompleksowego opracowania nowego Studium Kierunków i Uwarunkowań Rozwoju Miasta.

11.  Przejęto w drodze porozumienia z Wojewodą kompetencje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tworząc stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków.

12.  Zmieniono  plany zagospodarowania przestrzennego umożliwiając ?wejście? do miasta  większych sklepów sieciowych.

13.  Zintensyfikowano  współpracę z miastami partnerskimi i pozyskano nowego partnera- szwedzkie Soderhamn.

14.  Zaproponowano rozszerzenie form samorządności przeprowadzając wybory do Rad Osiedli. Powołano Radę Osiedla Pilska.

15.  Zwiększono nakłady na organizacje pozarządowe zwiększając kwoty i  ilość konkursów dedykowanych tym  organizacjom.

16.  Współpracowano z wszystkimi parafiami z terenu miasta dofinansowując festyny parafialne, pielgrzymki, pomagając w remontach itp.

17.  Uchwalono i wprowadzono w życie modelowy w skali Polski ?Program zapobiegania bezdomności zwierząt?. Podjęto próbę stworzenia w mieście  sieci ?kocich gniazd?.

18.  Poprawiono jakość obsługi mieszkańców przez urzędników Urzędu Miasta. Urząd stał się bardziej ?przyjazny? dla interesantów i bardziej dostępny. M.in. zmieniono godziny pracy UM.

19.  Po raz pierwszy w historii miasta sięgnięto po środki unijne (ponad 4,2 mln Euro) bezpośrednio do Unii Europejskiej (program Civitas plus reinessanse), pomijając Regionalne i Rządowe Programy Operacyjne.

20.  Postawiono na rozwój w mieście turystyki sportowej.

 Przemysł, SSE , bezrobocie:

1.      W styczniu 2006 roku, w  mieście było 4.324 bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła 17,3%. W lipcu tego roku liczba bezrobotnych to 2.874 osoby, czyli 11,6%. Biorąc pod uwagę ponowne, spowodowane kryzysem poszerzenie się ?szarej strefy?, rzeczywista stopa bezrobocia nie przekracza w Szczecinku 7-8,0%.

2.      Uruchomiono Centrum Wspierania Biznesu i przeprowadzono setki szkoleń m.in.  dla osób rozpoczynających  działalność gospodarczą.

3.      Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w  2007r to 4070 , a w 2010r - 4300

4.      Przystąpiono do uzbrajania terenów SSE ? media, drogi (13,150mln zł, z tego dofinansowanie unijne 50%).

5.      Rozpoczęto na dużą skalę, wcześniej całkowicie nie praktykowane,  zatrudnianie pracowników w ramach robót publicznych.

 

Turystyka:

1.      Wybudowano  wyciąg do nart wodnych

2.      Zakupiono statki, uruchomiono ?tramwaj wodny?,

3.      Zainstalowano pomosty pływające (przystanki tramwaju wodnego)

4.      Wybudowano pomosty stałe przy LO i ?Mysiej Wyspie?,

5.      Zakupiono taksówki wodne,

6.      Rozpoczęto rewitalizację ?Mysiej Wyspy?, oraz uzbrajanie  jej w media.

7.      Zmieniając plany zagospodarowania przestrzennego umożliwiono budowę  hotelu na terenie tzw. kempingu przy ul. Kościuszki

8.      Wybudowano ścieżki rowerowe

9.      Uruchomiono wypożyczalnie rowerów i zakupiono riksze

10.  Ponownie uruchomiono dla turystyki kajakowej rzekę Niezdobną.

11.  Wydzierżawiono od RDLP półwysep  ?Polski wał?.

12.  Rozpoczęto drugi etap rewitalizacji zabytkowego parku miejskiego

13.  Przygotowano projekt rewitalizacji zamku ? przebudowa na centrum konferencyjno-szkoleniowe.

 Szkolnictwo i sport:

1.      Wybudowano (2) lub całkowicie przebudowano(1) trzy pełnowymiarowe hale sportowe (Jasna, Wiatraczna, STO)

2.      Wybudowano Centrum Tenisowe (łącznie 11 kortów w tym 3 kryte)

3.      Powstały boiska wielofunkcyjne przy szkołach (SP-1, SP-4, STO, Zespól Szkól nr5)  i  nowe boiska piłkarskie (Lechia i SP-7)).

4.      Utworzono wiele nowych sekcji sportowych w krótkim czasie osiągając w nich świetne wyniki sportowe (np.szermierka, pięciobój nowoczesny).

5.      Stworzono stabilny system dopłat do sportu dzieci i młodzieży.

6.      Prawie podwojono ilość dzieci uprawiających jakąś dyscyplinę sportu

7.      Utworzono Akademię Piłkarską, stopniowo eliminując ?wojnę? między kibicami dwóch największych klubów piłkarskich.

8.      Wyremontowano lub poddano termomodernizacji praktycznie wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja.

9.      Poza subwencją na szkoły przekierowano z budżetu miasta 20,4 mln. zł!.

10.  Podpisano wieloletnie umowy dzierżawy budynków przedszkoli niepublicznych, umożliwiając w ten sposób remonty tych obiektów.

11.  Uruchamiając kolejne klasy sportowe  i integracyjne, podwyższono subwencję oświatową, skutecznie zapobiegając mimo niżu demograficznego, zwalnianiu nauczycieli

12.  Sfinansowano dodatkowe lekcje matematyki we wszystkich  gimnazjach

 Kultura i promocja miasta:

 

1.      Podpisano umowę z Multikinem, zapewniając Szczecinkowi szybki dostęp do wszystkich premier kinowych

2.      Stworzono Dyskusyjny Klub Filmowy

3.      Łącząc dwa domy kultury (miejski i powiatowy), obniżono koszty funkcjonowania, jednocześnie zwiększając ofertę kulturalna dla dzieci i młodzieży.

4.      Wraz ze Szkoła Muzyczną uruchomiono Szczecinecką Małą Filharmonię

5.      Doprowadzono do  przekazania wcześniej zajmowanej przez KPPD części  budynku Szkole Muzycznej, a następnie całą nieruchomość oddano   Ministerstwu Kultury, zapewniając  środki z Ministerstwa na remont i modernizację szkoły.

6.      Sprowadzono do Szczecinka dziesiątki wartościowych przedstawień teatralnych m.in. nawiązując współpracę z warszawskim teatrem ?Polonia? ? Krystyny Jandy.

7.      Przygotowano na osiedlu Zachód, profesjonalny teren pod imprezy masowe.

8.      W ciągu czterech lat w Szczecinku wystąpiła cała czołówka polskich zespołów i piosenkarzy

9.      Poprzez konsekwentną politykę promocyjną, Szczecinek pojawiał się co roku w większości stacji telewizyjnych publicznych i prywatnych i stał się miastem ?rozpoznawalnym?.

10.  Wyremontowano, skomputeryzowano  i w nowoczesny sposób przeorganizowano biblioteki publiczne.

11.  Przygotowano obchody 700- lecia Szczecinka.

 Opieka zdrowotna:

1.      Dwa samorządy (powiat i miasto) utworzyły spółkę ?Szpital w Szczecinku? po czym  przekształcono SPZOZ w mający dodatni wynik finansowy zakład niepubliczny.

2.      Stworzono atmosferę umożliwiającą inwestowanie prywatnych podmiotów w tworzenie nowych oddziałów szpitalnych (Oddział Dializ, Kardiologia Inwazyjna, Okulistyka, Nefrologia)

3.      Szpital i poradnie specjalistyczne wyposażane są w  nowoczesny sprzęt diagnostyczny: rezonans magnetyczny, mammograf cyfrowy, rentgen cyfrowy, sprzęt do biopsji mammotomicznej itp.

4.      Tworzone są podwaliny pod Szczecineckie Konsorcjum Zdrowia. Dąży się do nie dublowania poradni specjalistycznych, sprzętu diagnostycznego. Wspólne obsługiwanie różnych podmiotów przez jedno laboratorium , Izbę Przyjęć itd.

5.      Rozpoczęto procedurę rozbudowy szpitala o nowy segment łóżkowy i SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) z lądowiskiem dla helikopterów.

6.
      Uzyskano na prawie wszystkich oddziałach szpitalnych, akredytację na specjalizowanie młodych kadr medycznych.
 

Budownictwo mieszkaniowe i inne:

1.      Uzbrojono teren pod osiedle domów jednorodzinnych (tzw.  Osiedle Generalskie)

2.      Wybudowano osiedle domków socjalnych  (ul.Polna)- 62 mieszkania

3.      Wybudowano dwa domy TBS ? 62 mieszkania.

4.      Przebudowano stary ?koszarowiec? przy Kościuszki,  na budynek komunalny ? ponad 60 mieszkań, przekwaterowując mieszkańców z wyburzonego DMRu na Słowiańskiej.

5.      Przebudowano budynek przy Wodociągowej na Dom dla Bezdomnych

6.      Uruchomiono system dopłat do wspólnot mieszkaniowych inicjując w ten sposób remonty elewacji  i termomodernizację kilkudziesięciu kamienic w centrum miasta.

7.      Wyremontowano poprzez spółkę ZGM-TBS dziesiątki mieszkań komunalnych.

8.      Doprowadzono do realizacji projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej (Ratusz, ?Złota Jesień?, Budynek SAPiKu przy 9-go Maja, SP-4, SP-1, przedszkole publiczne)

9.      Uruchomiono program ?Wspólne podwórka? rozpoczynając porządkowanie placów gospodarczych (śmietniki) wewnątrz osiedli.

10.  Zrealizowano duży program wyburzeń budynków, porządkując w ten sposób wiele ulic i terenów miejskich.

11.  Wybudowano nowy  cmentarz.

12.  Zamieniono zdewastowane ?miasteczko ruchu drogowego? przy ul Kopernika na park.

13.  Wykonano wiele  upiększających miasto elementów tzw. ?małej architektury ?

np. zdroje uliczne (poidełka), rzeźba Adama Giedrysa.

14.  Wyosobniono w spółce PGK dział zieleni i zmieniono podejście do zagospodarowywania terenów zielonych, zdecydowanie poprawiając estetykę miasta.

15.  Pozyskano środki unijne i rozpoczęto rewitalizację parku miejskiego

 Sieć drogowa:

 

1.      Wybudowano nowy odcinek ul Szkolnej

2.      Przebudowano ul. Mierosławskiego

3.      Wybudowano ronda A.Giedrysa i O.Zawadzkiej

4.      Przebudowano ul. Wiatraczną

5.      Przebudowano ul. Winniczną

6.      Przebudowano ul. 1-go Maja

7.      Rozpoczęto budowę rond na 11-tce (przy Tesco i Kauflandzie)- wspólne zadanie z GDDKiA

8.      Trwa przebudowa ul. Polnej

9.      Trwa przebudowa ul. kard.S.Wyszyńskiego

10.  Trwa przebudowa ul.Jana Pawła II z rondami przy 1-go Maja i l. Kisielewskiego

11.  Przebudowano ul. Szafera

12.  Przebudowano ul.Kaszubską

13.  Przebudowano ul. Podwale

14.  Przebudowano ul. Ogrodową

15.  Wykonano parkingi na ponad 250 samochodów wzdłuż ul. Jana Pawła IIgo.

16.  Wyremontowano ul. Myśliwską

17.  Wymieniono sieci i będzie położona  nowa nawierzchni na ul. Koszalińskiej

18.  Wymieniono sieci i będzie położona nowa nawierzchnia na ul. Mickiewicza

19.  Porozumiano się z GDDKiA w sprawie przebudowy ul. Szczecińskiej. Przebudowę zakończono.

20.  Uzgodniono inwestycje GDDKiA na terenie miasta: budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Narutowicza, budowę chodnika wzdłuż ul. Słupskiej od cmentarza do Rybackiej, wymianę nawierzchni na drodze krajowej nr 20 do Gwdy Wlk., wymianę nawierzchni ul. Pilskiej i 11-tki do granic województwa,  budowę chodnika wzdłuż ul. Pilskiej od Harcerskiej do Kwieciszewa.

21.  Wykonano ścieżki rowerowe

22.  Trwa przebudowa ulic Baczyńskiego i Prusa na osiedlu Marcelin (położono sieć deszczową)

23.  Trwa przebudowa ulic osiedla Koszalińska ?wykonano I-szy etap, przebudowanie części wewnątrzosiedlowej ul. Koszalińskiej.

24.  Trwa budowa nowych dróg w SSE ? od ul. Waryńskiego i między 11-tką a Bugnem.

25.  Rozpoczyna się budowa obwodnicy Trzesieki na drodze 172.

26.  Oświetlono ścieżkę rowerowa i ulicę  Kościuszki od ul.Karlińskiej do Trzesieki

27.  Przebudowano i oświetlono ścieżkę rowerową od Plaży Miejskiej do Świątek

28.  Oświetlono ulice w Czarnoborze.

29.  Oświetlono 37 przejść dla pieszych

30.  Wykonano sygnalizację wciskową na przejściach dla pieszych  na ul. Ordona przy LO i na Koszalińskiej przy Wiatracznej.

31.  Doprowadzono do wznowienia i zakończenia prac projektowych przy dużej obwodnicy Szczecinka (obejście miasta na drodze krajowej nr 11)

 Bezpieczeństwo

 

1.      Wykonano monitoring wizyjny miasta (32 kamery), oparty na unikatowej w skali kraju technice WiMax

2.      Wykonano monitoring wizyjny wszystkich szkół

3.      Zwiększono obsadę Straży Miejskiej

4.      Oświetlono przejścia dla pieszych i wykonano sygnalizację świetlną przejść.

5.      Przebudowano niebezpieczne skrzyżowania, w większości zamieniając je na ronda.

6.      Kończy się budowa nowej siedziby Straży Miejskiej co zwiększy bezpieczeństwo na osiedlu ?Zachód?.

7.      Zakupiono fotoradar, skutecznie zwiększając bezpieczeństwo ruchu drogowego na ulicach miasta.

8.      Przestępczość na terenie miasta w ciągu 5 lat spadła o 70%!

 Transport publiczny

 

1.      Uruchomiono tramwaje wodne

2.      Pozyskano środki z Civitas plus Reneissanse na inwestycje zmniejszające uciążliwość ruchu ulicznego m.in. na wypożyczalnie rowerów.

3.      Zakupiono 3 małe autobusy na gaz LPG

4.      Pozyskano środki unijne na zakup sześciu nowych, niskopodwoziowych  autobusów  miejskich, oraz budowę autokarowej myjni ekologicznej.

5.      Uruchomiono sprzedaż oleju napędowego na stacji KM, obniżając ceny paliw na terenie miasta.

6.      Przygotowano projekt rozbudowy stacji KM celem rozpoczęcia sprzedaży  etyliny i obniżenia ceny również tego paliwa.

7.      Doprowadzono do skomunalizowania PKS, otwierając drogę do przeniesienia bazy PKS poza centrum miasta, likwidacji stacji paliw dla autobusów na ul. 28-Lutego i przeniesienia dworca autobusowego w pobliże dworca PKP

 Opieka społeczna i współpraca z organizacjami pozarządowymi

 1.      Wybudowano dom dla bezdomnych i dla ofiar przemocy oraz bezdomnych  matek z dziećmi.

2.      Utworzono Klub Integracji Społecznej (dla długotrwale bezrobotnych).

3.      Przekazano organizacji Atut, prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej .

4.      Uruchomiono usługę ?Asystenta Rodziny?.

5.      Uruchomiono etat Animatora Społeczności Lokalnej, współpracującego m.in. z Hospicjum Domowym (projekt ?Pola Nadziei?).

6.      Utworzono klub dla młodzieży ?Akademia Aktywności?.

7.      Wybudowano 62 mieszkania socjalne (osiedle  na ul. Polnej)

8.      Uruchomiono etaty z puli robót publicznych

9.      Udostępniono budynek byłego SZOKu (przy 9-go maja) organizacjom pozarządowym

10.  Przekierowano poprzez konkursy znacznie większą część budżetu miasta na organizacje pozarządowe

11.  Zaszczepiono przy pomocy organizacji pozarządowej ?Onkologia Szczecineka?, ponad czterysta dziewczynek przeciw wirusowi HPV (profilaktyka raka szyjki macicy)

 Ochrona środowiska

 

1.      Zmodernizowano przy zaangażowaniu  środków unijnych oczyszczalnię ścieków

2.      Zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody na Bugnie

3.      Wykonano na terenie miasta ok. 9,0 km   km nowych sieci  kanalizacji sanitarnej

4.      Wykonano nowy kolektor deszczowy z separatorami i podczyszczaczami zbierający deszczówkę z płd. części miasta.

5.      Wykonano separatory wylotów deszczówki przy ulicach: Kilińskiego, Lelewela, Polnej (2x), Jasnej, Jeziornej,  Szczecińskiej-Piłsudskiego i przy restauracji ?Jolka?,

6.      Kontynuowano program rewitalizacji jeziora Trzesiecko (aeracja, biomanipulacja, strącanie fosforu siarczanem żelaza, likwidowanie zbiorników bezodpływowych i budowa separatorów na dopływach ze zlewni jeziora).

7.      Wykonywana jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

8.      Wykonano projekt zainstalowania na krytej pływalni pompy ciepła (aplikacja do tzw. ?funduszy szwajcarskich?)

9.      Wybudowano przy udziale środków z WFOŚ schronisko dla zwierząt

10.  Zablokowano budowę przez Kronospan tzw. elektrociepłowni na biomasę

11.  Zablokowano uchwalenie pierwszej wersji Programu Ochrony Powietrza (POP), nie uwzględniającej w programie naprawczym zakładów przemysłowych odpowiedzialnych za tzw.  emisję punktową.

12.  Wynegocjowano z Kronospanem porozumienie w sprawie inwestycji spółek Krono zmniejszających uciążliwości zakładu (odór, pylenie, zanieczyszczanie wód jeziora, likwidacja hałdy)

13.  Wynegocjowano  z Kronospanem zgodę na  przeprowadzenie przeglądu ekologicznego

14.  W porozumieniu z WIOŚ i Starostwem, doprowadzono do zwiększenia  ilości stanowisk  do monitoringu powietrza i zwiększenia zakresu monitoringu.

 

W latach 1999-2005 (7 lat), przed objęciem władzy przez ekipę PO, pozyskano środki zewnętrzna w tym unijne w wys. 12,7 mln zł a wydano łącznie na inwestycje  53,5 mln zł !

 W latach  2006-2010 (5 lat) ? okres pełnej  odpowiedzialności PO za rozwój miasta- pozyskano środki zewnętrzne ( w tym unijne) na sumę 152 mln złCzęść już przyznanego dofinansowania, zostanie wykorzystana do końca 2012r. a wydano łącznie  na inwestycje 238,3 mln zł. !!!

powrót